Presejalni pregledi se priporočajo le za tiste vrste raka, pri katerih se lahko s takimi pregledi dokazano reši življenje, kar močno prevlada nad morebitno škodo pri pregledovanju velikega števila ljudi, pri katerih se morda nikoli ne bo razvila ciljna vrsta raka. Po tem, ko bo zbranih dovolj dokazov, se lahko priporoči presejanje za eno ali več drugih vrst raka.