Organizirane presejalne programe pripravi in vodi nacionalna ali regionalna zdravstvena služba, zato da imajo vsi enake možnosti udeležbe v presejalnem programu ter da se v primeru nenormalnega izvida testa zagotovi, da pacient prejme ustrezno nadaljnje testiranje, podporo in zdravljenje. Presejanje je najučinkovitejše, če je na voljo vsem upravičenim prebivalcem in če se ga ti udeležijo.

Organizirani presejalni programi so v Evropski uniji priporočljivi, saj se z njimi ukvarja skupina ljudi, ki je odgovorna za zagotavljanje kakovosti ponujenih storitev. To vključuje preverjanje upoštevanja smernic ter redno poročanje o rezultatih tega programa in njihovo ocenjevanje.