Skríning sa odporúča len pre tie typy rakoviny, v prípade ktorých má toto vyšetrenie dokázaný účinok záchrany života. Tento účinok musí značne prevažovať nad možnými ujmami v dôsledku vyšetrenia veľmi veľkého počtu ľudí, u ktorých sa príslušný typ rakoviny nemusí vyskytovať. Po zhromaždení dostatočných dôkazov bude možné odporučiť skríning aj v prípade ďalších typov rakoviny.