Skríning si vyžaduje osobitné úsilie so zameraním na zabezpečenie kvality služieb. Len u istého počtu ľudí, ktorí absolvujú skríning rakoviny, sa totiž potvrdí táto choroba, respektíve jej počiatočný stav, ktorý môže viesť k rakovine. Mnohým z týchto ľudí prinesie absolvovanie skríningu prospech, keďže liečba, ktorá sa začne ešte pred výskytom symptómov, môže byť účinnejšia a spôsobiť menej vedľajších účinkov. Môžu sa však zistiť niektoré prípady rakoviny, ktoré ešte nemožno liečiť ani najlepšou dostupnou liečbou a okrem toho sa zase odhalia a budú liečiť aj také prípady, na ktoré by sa bez skríningu neprišlo (tzv. overdiagnóza). Navyše ani bezpečné testy odporúčané na skríning nie sú úplne bez rizika. Napríklad u väčšiny ľudí s abnormálnymi výsledkami skríningových testov budú potrebné ďalšie vyšetrenia na zistenie, či je v skutočnosti prítomná rakovina alebo stav pred rakovinou. Ďalšie vyšetrenia môžu spôsobiť znepokojenie a v prípade niektorých ľudí môže byť potrebné odobrať vzorku tkaniva, čo zahŕňa riziká lekárskeho úkonu.

Ak sa v rámci skríningu zistia prípady rakoviny v ranom štádiu, pre lekárov, ktorí majú skúsenosti s pokročilejšou rakovinou, môžu byť takéto stavy ťažšie liečiteľné; preto si môžu vyžadovať špecifickú odbornú prípravu a zručnosti. Hoci je pre jednotlivca priemerné riziko ujmy v dôsledku absolvovania skríningu len veľmi malé, celkové riziká a náklady pre spoločnosť sú vyššie vzhľadom na veľký počet osôb, ktoré sa skríningu podrobia.

V záujme dosiahnutia najväčšieho prínosu skríningu s najmenšími ujmami pre všetkých musia poskytované služby dosahovať čo najlepšiu možnú kvalitu. Hlavné zásady a podrobné protokoly, normy a odporúčania v Usmerneniach EÚ na zabezpečenie kvality skríningu rakoviny uverejnené Európskou komisiou pomáhajú pri tom, aby tieto programy túto vysokú kvalitu skutočne dosahovali. Organizované skríningové programy poskytujú najlepšie podmienky na dodržiavanie usmernení EÚ na zabezpečenie kvality. Účinným zabezpečením kvality sa zaisťuje, aby vyváženosť medzi rizikom a dosiahnutým prínosom skríningu rakoviny zostala prijateľná.