Organizované skríningové programy navrhujú a riadia vnútroštátne alebo regionálne zdravotnícke služby s cieľom zabezpečiť všetkým občanom rovnakú možnosť absolvovať skríning, a pritom zaistiť, aby bol pacient v prípade abnormálneho výsledku skríningového testu ďalej správne vyšetrený a dostal zodpovedajúcu podporu a liečbu. Skríning je najúčinnejší, ak je k dispozícii pre všetkých ľudí v príslušnej populácii a ak sa obyvatelia rozhodnú absolvovať ho.

V rámci Európskej únie sa podporujú organizované skríningové programy, pretože v nich pôsobí tím zodpovedný za zabezpečenie kvality poskytovaných služieb. Patrí sem aj overenie dodržiavania usmernení a pravidelného vykazovania a hodnotenia výsledkov skríningového programu.