Het is raadzaam dat u aan baarmoederhalskankerscreening deelneemt telkens wanneer u hiertoe een uitnodiging ontvangt en nadat u de bijgevoegde informatie hebt gelezen en de mogelijke voor- en nadelen van de screening zorgvuldig tegen elkaar hebt afgewogen. Tussen de screeningprogramma's in de Europese Unie bestaan verschillen op het gebied van de uitgenodigde leeftijdsgroepen en de tussentijd tussen uitnodigingen afhankelijk van de verspreiding van baarmoederhalskanker in elk land, de plaatselijke middelen en het soort gebruikte screeningtest.

De meeste programma's die met een uitstrijkje (PAP-test) werken, nodigen vrouwen uit om deel te nemen vanaf de leeftijd van 20-30 jaar (gewoonlijk niet voor de leeftijd van 25 jaar) en vanaf dat ogenblik om de drie of vijf jaar. Als bij de screening gebruik wordt gemaakt van de HPV-test (humaan papillomavirus), zult u worden uitgenodigd vanaf de leeftijd van 35 jaar (gewoonlijk niet voor de leeftijd van 30 jaar) en vanaf dat ogenblik om de vijf jaar of minder frequent. Ongeacht welke test wordt gebruikt, er wordt altijd aanbevolen om aan de screening te blijven deelnemen tot de leeftijd van 60 of 65 jaar en om na deze leeftijd te blijven deelnemen tenzij uw meest recente testresultaten normaal zijn. Bespreek uw eventuele vragen met uw dokter of zorgaanbieder.