Chemopreventie (geneesmiddelen gebruiken om kanker te voorkomen) kan niet worden aanbevolen voor de hele populatie van gezonde personen.

Voordat u met chemopreventie van start gaat, moet u altijd eerst een dokter raadplegen die toezicht kan houden op de behandeling. Zelfmedicatie met aspirine of andere mogelijke chemopreventieve geneesmiddelen wordt ten stelligste afgeraden omdat het gebruik van deze geneesmiddelen ernstige en mogelijk fatale bijwerkingen kan hebben.

Hoewel de preventieve werking van aspirine tegen darmkanker is aangetoond, zijn de indicaties beperkt. Aspirinetherapie kan, zelfs bij geringe dosissen, in verband worden gebracht met ernstige bijwerkingen waaronder slokdarm- en maagbloedingen en (minder frequent) hersenbloeding. Bovendien zijn de beste dosis en duur van een aspirinebehandeling ter preventie van kanker nog niet bepaald. Totdat deze vragen zijn beantwoord, moet het chemopreventieve gebruik van aspirine of andere NSAID's beperkt blijven tot patiënten die een groot risico op darmkanker lopen, met inbegrip van mensen met erfelijke aandoeningen en misschien patiënten met eerdere colorectale adenomen of kanker.