Net als orale voorbehoedsmiddelen bezit het geneesmiddel met antioestrogene werking tamoxifen ook zowel kankerverwekkende als kankervoorkomende eigenschappen. Er zijn consistente aanwijzingen dat het gebruik van tamoxifen het risico op baarmoederslijmvlieskanker verhoogt, zowel wanneer het als adjuvante behandeling wordt gegeven aan vrouwen met borstkanker als wanneer het preventief wordt gegeven aan vrouwen met een verhoogd risico op borstkanker.

Onder de chemotherapeutische geneesmiddelen die bij de behandeling van kanker worden gebruikt, zijn er geneesmiddelen die bij patiënten die van hun eerste kanker zijn genezen, tot secundaire kanker kunnen leiden. Het aantal kankerpatiënten dat voordeel haalt uit de toediening van chemotherapeutische geneesmiddelen, is zo groot in verhouding tot zij die secundaire kanker ontwikkelen, dat het gebruik van deze geneesmiddelen wordt goedgekeurd.

Immunosuppressieve geneesmiddelen kunnen ook kanker teweegbrengen. Deze geneesmiddelen worden gewoonlijk bij ernstige aandoeningen gebruikt zoals orgaantransplantaties, bloedziekten en immunologische aandoeningen, en de voordelen van deze geneesmiddelen wegen doorgaans zwaarder dan hun kankerverwekkende effecten. De beslissing om geneesmiddelen voor te schrijven en te gebruiken waarvan is vastgesteld of wordt vermoed dat ze kankerverwekkend zijn, is echter problematischer bij niet-levensbedreigende aandoeningen en moet worden gebaseerd op een zorgvuldige afweging van voordelen en risico's.