Naknadne pretrage potrebne radi provjere abnormalnih nalaza probirne pretrage i liječenje lezija otkrivenih tijekom probira mogu dovesti do opasnosti i rizika, kao što su bolovi, krvarenja i infekcije. Približno jedna od pet ili šest žena koje se podvrgnu naknadnim pretragama bez liječenja navela je bolove, krvarenje ili iscjedak unutar šest tjedana od pretrage. Liječenje može izazvati i tjeskobu, a u rijetkim slučajevima i prerani porod djeteta niske porođajne težine. Neće se sve prekancerozne lezije pronađene probirom razviti u rak ako se ne liječe, ali zato što nije moguće predvidjeti koje će se lezije zaliječiti same, a koje će se razviti u rak, najbolje je liječiti sve takve lezije.

Rizik od pretjerane dijagnostike i prekomjernog postupka liječenja prekanceroznih lezija možete svesti na najmanju moguću mjeru samo sudjelovanjem u pretragama u okviru organiziranog programa probira, tj. kada primite poziv iz tog programa. Savjetuje se da ne sudjelujete u probiru raka vrata maternice prije svoje 25. godine, ali ako u bilo kojoj dobi primijetite zabrinjavajuće simptome, kao što je neobično krvarenje iz rodnice, obratite se svojem liječniku.

Pretraga na humani papilomavirus (HPV) ne preporučuje se za probir raka vrata maternice izvan organiziranog programa zato što ta infekcija često prođe i bez liječenja, a posebno kod žena mlađih od 30 do 35 godina. Zbog toga se ta pretraga ne preporučuje mladim ženama.