Da, rizik od pojave raka vrata maternice postoji i nakon urednog nalaza probira, iako je tada rizik uvelike smanjen. Tom se metodom probira može previdjeti rak i druge promjene koje mogu dovesti do pojave raka. Ako u probiru sudjelujete redovito, rizik od pojave raka vrata maternice vrlo je nizak. Zamijetite li zabrinjavajuće simptome, kao što je neobično krvarenje iz rodnice, između redovnih mjesečnica ili nakon menopauze, obratite se svojem liječniku i ne čekajte sljedeći poziv na probir.