Probir raka vrata maternice zapravo nije pretraga na rak. To je metoda sprečavanja raka otkrivanjem i liječenjem ranih abnormalnosti koje, ako se ne liječe, mogu dovesti do pojave raka na vratu maternice. Rizik od invazivnog raka vrata maternice smanjuje se za do 90 % kod žena koje redovito sudjeluju u organiziranim programima u kojima se upotrebljava jedna od dvije preporučene probirne pretrage. Drugim riječima, probirom se može spriječiti devet od 10 slučajeva invazivnog raka. Ako se podvrgnete probiru, rizik od smrti kao posljedice raka vrata maternice uvelike se smanjuje, no kao što je slučaj i kod drugih metoda probira, probirom raka vrata maternice mogu se previdjeti neke abnormalnosti koje svejedno mogu dovesti do pojave raka.

Postoje dvije preporučene pretrage za probir raka vrata maternice. Najstarija i najčešća pretraga je Papa test (citološki vaginalni razmaz po Papanicolaouu) koji se sastoji od uzimanja uzorka stanica s površine vrata maternice i njihovog slanja u laboratorij na pregled pod mikroskopom. Novijom pretragom koja se upotrebljava u nekim programima probira provjerava se postojanje infekcije humanim papilomavirusom (HPV) jer su gotovo svi slučajevi raka vrata maternice rezultat kronične infekcije HPV‑om. Ne preporučuje se provođenje obje pretrage zajedno, osim kada jedna (Papa test ili pretraga na HPV) da pozitivan nalaz. U tom se slučaju druga pretraga može iskoristiti za provjeru nalaza prve prije ginekološkog pregleda.