Preporučuje se da sudjelujete u probiru raka vrata maternice svaki put kada primite poziv i nakon što pročitate priložene informativne materijale te dobro razmislite o mogućim koristima i štetama probira. Programi probira u Europskoj uniji razlikuju se s obzirom na starosne skupine koje se pozivaju i vremenski razmak između poziva te ovise o broju slučajeva raka vrata maternice u pojedinim zemljama, lokalnim resursima i vrsti probirnog testa koja se upotrebljava.

U većini programa u kojima se upotrebljava citološka pretraga (Papa test) žene se na sudjelovanje pozivaju počevši sa starošću od 20 do 30 godina (obično ne prije 25 godina starosti), a nakon toga svake tri do pet godina. Ako se u probiru upotrebljava pretraga na humani papilomavirus (HPV), pozvani ste nakon 35. godine starosti (obično ne prije 30. godine starosti), a nakon toga svakih pet ili više godina. Bez obzira na to koja se pretraga upotrebljava, preporučuje se sudjelovanje u probiru sve do 60. ili 65. godine starosti, a i nakon toga, osim ako su vam nalazi najnovije pretrage bili uredni. Imate li pitanja, razgovarajte o njima sa svojim liječnikom ili pružateljem zdravstvenih usluga.