Kyllä. Tupakka on yleisin syövän aiheuttaja, joka on kuitenkin vältettävissä. Ei ole olemassa turvallista tapaa käyttää tupakkaa. Kaikkein vaarallisinta on tupakan polttaminen ja suurin syöpäriski liittyy tupakan palamiseen tai tupakan savuun, koska myrkyllisimmät ja syöpää aiheuttavat aineet (karsinogeenit) syntyvät juuri palamisprosessin yhteydessä. Tupakka aiheuttaa erilaisia syöpäsairauksia etenkin poltettuna. Tupakansavu aiheuttaa syöpää myös tupakoimattomille henkilöille, jos he joutuvat hengittämään savua, sekä lapsille, joiden vanhemmat tupakoivat.

Tupakoivilla miehillä ja naisilla on 20–25-kertainen riski sairastua keuhkosyöpään tupakoimattomiin verrattuna. Sairastumisriski on sitä korkeampi, mitä kauemmin tupakointi jatkuu, mitä suurempi on päivittäin poltettujen savukkeiden määrä ja mitä nuorempana tupakoinnin on aloittanut. Euroopassa keuhkosyövistä noin 82 prosenttia johtuu tupakanpoltosta. Kuvassa 2 suluissa esitetyt luvut osoittavat, kuinka suuri osuus eri syövistä voitaisiin estää välttämällä tupakointia.

Kuva 2: Tupakoinnista tai muusta tupakkatuotteiden käytöstä tai ympäristön tupakansavusta johtuvat syövät. Suluissa ilmoitetut luvut osoittavat tupakoinnin aiheuttamien syöpien osuuden. Prosenttiosuudet perustuvat tupakoinnin yleisyyteen Euroopassa.

cancer-caused-by-tobacco-smoking

Lähde: © iStockphoto.com (suluissa esitetyt luvut ovat peräisin Agudon ja sen kumppaneiden Euroopassa tekemästä tutkimuksesta ja sitä koskevasta raportista, joka julkaistiin vuonna 2012).

Tupakka aiheuttaa todistetusti syöpää kaikissa kuvassa 2 nimetyissä elimissä. Kansainvälinen syöväntutkimuskeskus (International Agency for Research on Cancer, IARC) on myös todennut, että ihmisillä tehtyjen tutkimusten perusteella on olemassa jonkinlaista näyttöä siitä, että tupakointi lisää (10–30 prosentilla) riskiä sairastua rintasyöpään. Lisäksi on jonkinlaista näyttöä siitä, että ympäristön tupakansavu lisää riskiä sairastua kurkunpään- tai nielusyöpään. ”Jonkinlainen näyttö” tarkoittaa tässä yhteydessä, että tupakointi saattaa aiheuttaa rintasyöpää ja että ympäristön tupakansavu saattaa aiheuttaa kurkunpään- ja nielusyöpää.