Tupakointi on tärkein terveyserojen aiheuttaja korkean tulotason maissa. Tupakointi on yleisesti ottaen yleisempää heikommassa asemassa olevien ryhmien, kuten vähän töitä tekevien, vähän koulutettujen, pienipalkkaisten, työttömien ja yksinhuoltajavanhempien keskuudessa. Myös joissakin muissa väestöryhmissä tupakointi voi olla erityisen todennäköistä. Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi asunnottomat, mielenterveysongelmista kärsivät sekä vangit. Joissakin maissa tupakointi on erittäin yleistä etnisten vähemmistöjen keskuudessa.

On tärkeää varmistaa, että tupakanvastaiset toimet tavoittavat tupakoinnille altteimmat väestöryhmät.