Sähkötupakan pitkäaikaisia vaikutuksia ei toistaiseksi tiedetä. Sähkötupakkaa käytettäessä ei polteta tupakkaa tai hengitetä tupakansavua kuten perinteisessä tupakoinnissa. Näin ollen sähkötupakkaan liittyvän sairastumis- ja kuolemanriskin oletetaan olevan perinteistä tupakointia pienempi. Asianmukaisilla säännöksillä voidaan vähentää sähkötupakan käytön mahdollisia riskejä.

Sähkötupakka voi autta alentamaan valtavaa taakkaa, joka liittyy tupakoinnista johtuviin sairauksiin ja kuolemantapauksiin, jos suurin osa tupakoijista vaihtaa sähkötupakkaan ja siihen liittyviin kansanterveydellisiin huoliin puututaan asianmukaisesti.

Kansanterveydellisiä huolenaiheita ovat muun muassa seuraavat seikat: makuaineet saattavat houkutella lapsia ja lisätä sähkötupakan käyttöä savuttomien nuorten keskuudessa, pakkausmerkinnät eivät vastaa tuotteen sisältöä, pakkausmerkinnät ovat riittämättömiä, sähkötupakka saattaa heikentää alan valvontaa, koska sähkötupakkaa voidaan polttaa paikoissa, joissa tupakointi on muuten kielletty, sähkötupakka saa tupakoitsijat lisäämään polttamista lopettamisen sijasta, mikä voisi lopulta tehdä tupakoinnista uudelleen hyväksytympää maissa, joissa tupakoinnin torjuntatoimet ovat olleet edistyksellisiä ja onnistuneita.

Näitä huolenaiheita on tutkittava tarkemmin.

Update: IARC endorses the World Health Organisation (WHO) statement based on the current scientific evidence: 

WHO: E-cigarettes: how risky are they? 

The link to the WHO statement posted on 29/01/2020 by the IARC provides recent information related to this Question and Answer of the European Code against Cancer posted on 14/10/2014. The European Code against Cancer Working Group on Tobacco developed this Question and Answer but had no involvement in the development of the WHO statement.