Tupakka ja tupakansavu sisältävät monia aineita, joiden tiedetään aiheuttavan laboratorio-oloissa syöpää niin eläimille kuin ihmisille (näitä aineita kutsutaan karsinogeeneiksi). Joitain karsinogeeneja esiintyy tupakkakasvissa luonnostaan, toiset taas syntyvät tupakan palaessa tai tupakan käsittelyn, säilömisen, vanhenemisen tai varastoinnin yhteydessä. Esimerkkinä näistä aineista voidaan mainita bentseeni, formaldehydi ja tupakalle tyypilliset nitrosoamiinit. Karsinogeenien lukumäärä ja määrä voivat vaihdella tupakkatuotteesta ja maasta riippuen. Tietyntyyppisiä savuttomia tupakkatuotteita voidaan valmistaa siten, että tupakkatuotteiden tärkeimmän karsinogeenin, tupakalle tyypillisen nitrosoamiinin, pitoisuus on alhaisempi. Tupakkatuotteiden jatkuva käyttö ja altistuminen siten syöpää aiheuttaville aineille voi johtaa syöpään.

Maailman terveysjärjestön (WHO) alainen kansainvälinen syöväntutkimuskeskus (IARC) on luokitellut jotkut tupakassa ja muissa tupakkatuotteissa esiintyvät kemikaalit aineiksi, jotka aiheuttavat ihmisille syöpää (taulukko 2). Kuvassa 3 luetellaan joitakin lukuisista tupakan sisältämistä aineista, jotka aiheuttavat laboratorio-oloissa syöpää eläimille ja ihmisille.

Kuva 3: Joitakin tupakansavun sisältämiä aineita, jotka aiheuttavat syöpää.

cancer-causing-substances

Lähde: IARC