Ihmisiä voidaan auttaa luopumaan pysyvästi savuttomista tupakkatuotteista hyvin monella eri tavalla. Parasta keinoa ei ole vielä määritetty.

Erään tutkimuksen mukaan lopettaneiden määrä oli 60 prosenttia suurempi niillä savuttomien tupakkatuotteiden käyttäjillä, jotka olivat saaneet kuuden kuukauden ajan varenikliinihoitoa, verrattuna niihin, jotka eivät saaneet mitään hoitoa. Käyttäytymiseen liittyvän tuen on osoitettu pidentävän tupakkalakkoa jopa puolella vuodella savuttomien tupakkatuotteiden käyttäjien keskuudessa. Lopettaminen on todennäköisempää, jos saatavilla on puhelintukea ja seurantaa. Suun terveyden tarkastus ja tieto hampaiden kunnosta voi auttaa lopettamaan savuttomien tupakkatuotteiden käytön. Savuttomien tupakkatuotteiden käytön lopettamista suunnittelevien kannattaa pyytää neuvoja asiaan perehtyneeltä terveysalan ammattilaiselta.