Kyllä. Syöpäriski voi olla tällöin pienempi, mutta terveyshyödyt riippuvat myös muista tekijöistä.

Se, kuinka paljon riski pienenee, riippuu siitä, korvaako tupakoitsija alhaisemman nikotiinimäärän muuttamalla polttamistapaansa esimerkiksi siten, että hän vetää savua syvempään henkeensä tai ottaa yhdestä tupakasta enemmän imaisuja. Nikotiinikorvaushoidon tai jonkin muun tupakkariippuvuuden vähentämiseen tarkoitetun lääkityksen käyttäminen tupakoinnin vähentämisessä saattaisi osaltaan torjua korvaavien tupakointitapojen omaksumista. Sen avulla tupakoinnin lopettaminen onnistuu myös todennäköisemmin pysyvästi. Tavoitteeksi kannattaa asettaa tupakoinnin lopettaminen kokonaan tietyn ajan kuluessa, sillä lopettamiseen liittyvät terveyshyödyt ovat kaikkein suurimmat. Tupakoinnin lopettaneilla on iästä riippumatta tupakointia jatkavia pienempi riski kuolla tupakoinnin aiheuttamiin sairauksiin, kuten syöpään.

Syöpäriskiin vaikuttaa sekä tupakoinnin kesto (vuosissa) että sen intensiivisyys (päivittäin poltettujen savukkeiden määrä). Tupakoinnin keston uskotaan vaikuttavan syöpäriskiin enemmän kuin sen, että vähentää päivittäin polttamiensa savukkeiden määrää. Tupakoinnin lopettaminen on paras tapa alentaa riskiä sairastua syöpään.