Tupakoitsijat voivat tehdä monia asioita parantaakseen mahdollisuuksiaan lopettaa tupakointi. Pitävien todisteiden valossa lopettamismahdollisuudet ovat neljä kertaa paremmat, jos henkilö käyttää sekä lääkkeellisiä että käyttäytymiseen liittyviä apukeinoja. Vain toista edellä mainituista keinoista käyttävätkin lopettavat todennäköisemmin kuin ne, jotka eivät käytä mitään apukeinoa.

Yleisimmin käytettyjä tehokkaita lääkkeellisiä apukeinoja ovat nikotiinikorvaushoito, bupropioni, varenikliini ja sytisiini. Sytisiiniä saa toistaiseksi vain Keski- ja Itä-Euroopasta. Lääkkeellisiä vaihtoehtoja käsitellään yksityiskohtaisemmin taulukossa 3.

Käyttämiseen liittyvillä apukeinoilla tarkoitetaan tukea, jota annetaan stressinhallinnassa hyödyllisten käytännön strategioiden oppimisessa, riippuvuuden purkamisessa, nikotiinikorvaushoidon käyttöön liittyvässä neuvonnassa sekä selviytymisessä tupakanhimon ja vieroitusoireiden kanssa. Tukea voidaan antaa joko kasvokkain tai puhelimen, tekstiviestien ja internetin välityksellä. Apteekeista, yleislääkäreiltä tai muilta terveydenhuollon ammattilaisilta voi saada apua tuen hankkimisessa.

Tupakoinnin lopettamisessa auttaa myös kodin pitäminen savuttomana.