Kaikenikäisten on tärkeää välttää liiallista oleskelua auringossa.

Mitä nuorempana iho altistuu, sitä pidemmältä ajalta vaurioita syntyy. Lisäksi ylemmän ihokerroksen kantasolut (jotka siis saattavat aiheuttaa ihosyöpää) ovat lapsilla lähempänä ihon pintaa kuin aikuisilla, minkä takia lapset ovat herkempiä ultraviolettisäteilylle. Kudokset myös kasvavat ja kehittyvät nopeasti lapsuudessa ja nuoruudessa. Nopean kasvun vuoksi nuorten solut ovat vielä haavoittuvampia auringon aiheuttamille vaurioille. Aikuisten (vanhempien, perheenjäsenten, opettajien ja niin edelleen) pitäisi auttaa lapsia suojautumaan liialliselta altistumiselta auringolle.

Alle yksivuotiaat pitäisi suositusten mukaan pitää kokonaan poissa suorasta auringonpaisteesta esimerkiksi auringonvarjon avulla.