Sõeluuringu puhul on teenuse kvaliteedi tagamiseks vaja erimeetmeid, sest vaid vähestel vähisõeluuringus osalejatest on vähktõbi või vähieelne seisund olemas. Paljudele neist on sõeluuring kasulik, sest ravi, millega alustatakse enne sümptomite avaldumist, võib osutuda tõhusamaks ja tekitada vähem kõrvaltoimeid. Ent osa sõeluuringuga leitud vähkkasvajatest ei pruugi siiski ravile alluda isegi parima võimaliku ravi korral; mõnel juhul võidakse aga diagnoosida ja ravida haigust, mida ei oleks sõeluuringuta tuvastatud (ülediagnoosimine). Seega ei ole isegi sõeluuringuteks soovitatavad ohutud testid täiesti riskivabad. Näiteks tuleb enamikule normist hälbivate skriiningutulemustega isikutele teha täiendavaid uuringuid, et kinnitada vähi või vähieelse seisundi tegelikku olemasolu. Täiendavad uuringud võivad põhjustada lisamuret, mõnelt patsiendilt tuleb sõeluuringu leiu kinnituseks võtta ka koeproove, millega kaasnevad meditsiiniprotseduuriga seotud ohud.

Sõeluuringuga tuvastatud varajasi vähivorme võib olla raskem ravida nendel arstidel, kes on harjunud tegelema kaugemale edenenud vähiga ravida. Seetõttu võib neil vaja minna erikoolitust ja -oskusi. Kuigi sõeluuringus osalemisest tingitud kahju keskmine risk on iga osaleja jaoks väike, suurenevad kogurisk ja ühiskonnale langev kulu osalejate suure arvu tõttu.

Et saavutada sõeluuringuga suurim kasulikkus ja vähim kahju kõigi suhtes, peavad osutatavad teenused olema parima võimaliku kvaliteediga. Selleks on esitatud juhendmaterjalid ja üksikasjalikud protokollid, standardid ja soovitused vähisõeluuringute kvaliteedi tagamise Euroopa suunistes European Guidelines for quality assurance in cancer screening mille on avaldanud Euroopa Komisjon, et edendada programmide kõrget kvaliteeti. Ametlikud sõeluuringute programmid võimaldavad parimad tingimused kvaliteedi tagamise Euroopa suuniste järgimiseks. Tõhus kvaliteedi tagamine soodustab vastuvõetava tasakaalu säilimist vähiskriiningu riski ja selle kasulikkuse vahel.