Ametlikke sõeluuringu programme kavandavad ja juhivad riiklikud või piirkondlikud terviseametid, et võimaldada igaühele võrdne sõeluuringutes osalemise võimalus ning tagada, et sõeluuringu normist hälbiva tulemuse korral saaks patsient vajalikud täiendavad uuringud, tuge ja ravi. Sõeluuring on tõhusaim siis, kui see on kättesaadav kogu uuringu sihtrühmale ja kui sihtrühmas olijad selles osalevad.

Euroopa Liidus soovitatakse ametlikke sõeluuringu programme, sest nende raames on tööle võetud ka meeskond, kes vastutab osutatava teenuse kvaliteedi tagamise eest. See hõlmab kontrolli selle üle, et suuniseid järgitakse ja et sõeluuringute tulemustest teatatakse ning neid hinnatakse regulaarselt.