• Soolevähi sõeluuringud
  European guidelines for quality assurance in colorectal cancer screening and diagnosis, first edition (Kolorektaalvähi sõeluuringu ja diagnoosimise kvaliteedi tagamise Euroopa suunised, esimene väljaanne). Vt suuniseid
 • Rinnavähi sõeluuringud
  European guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis, fourth edition (Rinnavähi sõeluuringu ja diagnoosimise kvaliteedi tagamise Euroopa suunised, neljas väljaanne). Vt suuniseid
 • Rinnavähi sõeluuringute täiendatud uuringuprotokollid
  European guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis, fourth edition - supplements (Rinnavähi sõeluuringu ja diagnoosimise kvaliteedi tagamise Euroopa suunised, neljas väljanne, uuringuprotokollid). Vt suuniseid
 • Emakakaelavähi sõeluuringud
  European guidelines for quality assurance in cervical cancer screening, second edition (Emakakaelavähi sõeluuringute kvaliteedi tagamise Euroopa suunised, teine väljaanne). Vt suuniseid