Suitsuvaba keskkonna loomist käsitlev tõhus õigusloome on väga kasulik.

  • Sellega kaitstakse kõiki inimesi keskkonna tubakasuitsuga seotud ohtude eest.
  • Sellega muudetakse ühiskondlikke norme nii, et suitsetamine muutub vähem vastuvõetavaks ja seega vähendatakse nii suitsetamist kui ka kokkupuudet tubakasuitsuga.
  • Sellega vähendatakse märkimisväärselt kokkupuudet keskkonna tubakasuitsuga, ühtlasi vähendatakse tervisealast ebavõrdsust, mis on tingitud kokkupuutest keskkonna tubakasuitsuga töökohal, vähendatakse südamehaigusesse haigestumise riski ja leevendatakse nende inimeste hingamisprobleeme, kes puutuvad töökohal kokku tubakasuitsuga.
  • Sellega avaldatakse mitmekülgset positiivset mõju ettevõtjatele (välja arvatud tubakatööstus), sest töötajate tervis ja tootlikkus paranevad ning nad taotlevad vähem hüvitisi tervise- ja õnnetusjuhtumikindlustuselt. Peale selle võivad väheneda kulud, kui töökohal ei ole vaja koristada suitsetamisega seotud jäätmeid, hallata selleks ette nähtud suitsetamisruume ega lahendada suitsetamisega seotud võimalikke kohtuvaidlusi. Suitsuvaba põhimõte ei põhjusta restoranide ja baaride majandustegevuse langust.
  • Sellega vähendatakse praeguste suitsetajate tarbitavate sigarettide hulka ja antakse neile parem võimalus suitsetamisest loobumiseks.
  • Sellega vähendatakse tubaka tarbimist noorte seas.
  • See aitab luua suitsuvabasid kodusid.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni kuuluvad riigid peavad seaduse järgi esitama perioodilisi aruandeid konventsiooni rakendamise, sealhulgas suitsuvaba strateegia rakendamise kohta. Konventsiooni viimast ülemilmset eduaruannet vt. Teavet selle kohta, kuidas edeneb teatavas riigis tubakanõudluse vähendamise parimate tavade rakendamine, saab WHO aruandest ülemaailmse tubakaepideemia kohta.