Οποιαδήποτε δόση ιοντίζουσας ακτινοβολίας μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου κατά τη διάρκεια της ζωής, όμως οι μικρές δόσεις ακτινοβολίας αυξάνουν τον κίνδυνο σε μικρό μόνο ποσοστό. Αυτό αποδεικνύεται από διάφορες μελέτες στις οποίες εξετάστηκαν προσεκτικά τα ποσοστά καρκίνου σε μεγάλες ομάδες ατόμων που είχαν εκτεθεί σε διάφορα επίπεδα ακτινοβολίας· περιλαμβάνονταν άτομα που επέζησαν από τις ατομικές βόμβες στην Ιαπωνία, άτομα που είχαν εκτεθεί σε ακτινοβολία λόγω της δουλειάς τους, και άτομα που έζησαν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε κατοικίες με υψηλά επίπεδα ραδονίου.