Οι χώροι εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των γραφείων και των καταστημάτων, μπορεί να εμφανίζουν υψηλά επίπεδα ραδονίου με τον ίδιο τρόπο όπως και τα σπίτια. Στον χώρο εργασίας, ο εργοδότης πρέπει να αναλαμβάνει τη διαχείριση της έκθεσης στο ραδόνιο, καθώς εντάσσεται στους εργασιακούς κινδύνους για την υγεία. Οι δράσεις που απαιτούνται για τη διαχείριση των επιπέδων ραδονίου στον χώρο εργασίας είναι εν γένει παρεμφερείς με εκείνες που εφαρμόζονται για τις κατοικίες. Αφορούν, μεταξύ άλλων, τον έλεγχο του χώρου εργασίας,ώστε να διαπιστωθεί εάν βρίσκεται σε περιοχή όπου τα επίπεδα ραδονίου είναι μάλλον υψηλά. Σε αυτή την περίπτωση, πραγματοποιείται στη συνέχεια μέτρηση των επιπέδων ραδονίου στον χώρο εργασίας. Τα υψηλά επίπεδα ραδονίου στον χώρο εργασίας συνήθως μειώνονται με τις ίδιες μεθόδους που χρησιμοποιούνται και στις κατοικίες.