Το ραδόνιο είναι ένα φυσικό ραδιενεργό αέριο που απελευθερώνεται από τον φλοιό της Γης. Είναι μέρος μιας μεγάλης αλυσίδας ραδιενεργούς διάσπασης που ξεκινά από το ουράνιο, το οποίο υπάρχει στα πετρώματα και στο έδαφος από τότε που δημιουργήθηκε η Γη. Το ραδόνιο δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό από τους ανθρώπους, καθώς δεν έχει ούτε χρώμα ούτε οσμή, μπορεί όμως να μετρηθεί σε επίπεδο ραδιενέργειας. Το αέριο ραδόνιο εισέρχεται στους χώρους κατοικίας από το έδαφος. Ορισμένες κατοικίες εμφανίζουν υψηλά ποσοστά ραδονίου, ιδίως στις περιοχές στις οποίες καταγράφεται μεγαλύτερη συγκέντρωση φυσικού ουρανίου στο έδαφος και στα πετρώματα. Το ραδόνιο μπορεί να βρεθεί επίσης στα οικοδομικά υλικά και στο πόσιμο νερό, όμως σε αυτές τις περιπτώσεις εκπέμπει συνήθως λιγότερη ακτινοβολία σε σύγκριση με το ραδόνιο που προέρχεται από το έδαφος.

Μολονότι το ίδιο το ραδόνιο είναι αέριο, τα προϊόντα ραδιενεργούς διάσπασής του δεν είναι, και προσκολλώνται στα σωματίδια σκόνης που βρίσκονται στον αέρα. Καθώς εισπνέουμε τα προϊόντα διάσπασης, η ακτινοβολία που εκπέμπουν μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονές μας.

Η έκθεση στο ραδόνιο αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του πνεύμονα. Ο κίνδυνος αυξάνεται αναλογικά με τη συγκέντρωση ραδονίου στον αέρα που αναπνέουμε και με τον χρόνο έκθεσης στο ραδόνιο.