Global Solar UV Index eller UV-indekset viser den målte eller forventede mængde/intensitet af den ultraviolette (UV) stråling fra solen på et bestemt sted på en bestemt dag. I mange lande oplyses der om UV-indekset i vejrudsigten, især om sommeren, for at oplyse offentligheden om solens styrke og det niveau af solbeskyttelse, der er påkrævet. Mange vejrudsigter på internettet indeholder også oplysninger om UV-indekset.

I figur 2 forklares niveauerne i UV-indekset og der gives forslag til de påkrævede beskyttelsesforanstaltninger.

Figur 2. UV-indeks.

global-solar-uv-indexuv-index

Kilde: Gengivet fra Global Solar UV Index: A Practical Guide med tilladelse fra udgiveren. En fælles anbefaling fra Verdenssundhedsorganisationen, Den Meteorologiske Verdensorganisation, FN's Miljøprogram og Den Internationale Kommission for Beskyttelse mod Ikkeioniserende Stråling. Genève, World Health Organization, 2002 (forside og figur 2, side 8; www.who.int/uv/publications/en/GlobalUVI.pdf, 10. marts 2014).