Den mængde UV-stråling fra solen, der rammer jordens overflade, dvs. UV-indekset, afhænger af flere faktorer, herunder primært tidspunktet på dagen og årstiden.

UV-strålingen er sædvanligvis stærkest få timer omkring middag og mindre stærk tidligt om morgenen og sent om eftermiddagen (se figur 1).

Figur 1. Daglig solstråling.

daily-sun-profile

Kilde: Med tilladelse fra Ameco Solar på solarexpert.com.

Om sommeren rammer 20-30 % af den samlede daglige mængde UV-stråling jorden mellem kl. 11.00 og 13.00, og 75 % mellem kl. 9.00 og 15.00 (soltid, ikke lokaltid). Sæsonudsving i den koncentration af UV-stråling, der rammer jordens overflade, er betydelige i tempererede områder, men meget mindre nærmere ækvator.

Andre vigtige faktorer, der påvirker koncentrationen af UV-stråling ved jordens overflade er:

  • geografisk breddegrad (de årlige UV-doser falder, jo længere væk man kommer fra ækvator)
  • højde (for hver 300 m stigning i højden øges koncentrationen i solens stråler med ca. 4 %)
  • overfladerefleksion (f.eks. sne og vand) (sne reflekterer op til 85 % af UV, og vand reflekterer ca. 5-10 %; reflekteret UV kan skade huden lige som meget som direkte UV)
  • skyer (hvor meget den mængde UV-stråling, der når jordens overflade, reduceres af skyer, afhænger af skyernes tykkelse, tæthed og form)
  • luftforurening (som f.eks. skyer og forurening i byer fra biler ændrer den mængde UV-stråling, der når jordens overflade).