Det er altid vigtigt at beskytte sig mod solen, uanset alder.

Jo tidligere i livet huden udsættes for sol, jo mere kan skaden akkumuleres. Stamceller i børns yderste hudlag (dvs. de celler, hvor hudkræft muligvis opstår) ligger tættere på hudens overflade end hos voksne, og børn er derfor mere følsomme over for UV-strålerne. Kroppens væv vokser og udvikler sig desuden hurtigt hos børn og unge. Som følge af denne hurtige vækst er cellerne hos unge endnu mere sårbare over for skader fra solen. Voksne (forældre, familie, lærere osv.) bør hjælpe børn med at undgå for megen sol.

Børn bør undgå direkte eksponering for sollys, indtil de er et år gamle. Sørg for, at de kan opholde sig i skyggen udenfor.