O tom, zda pozvání ke screeningu přijmete, se můžete svobodně rozhodnout. Při rozhodování je důležité přečíst si informační materiály, jež jsou k pozvánce přiloženy, a pečlivě zvážit přínosy a rizika screeningu. Případné otázky proberte se svým lékařem nebo poskytovatelem zdravotní péče.

Měli byste mít také na paměti, že pravidelný screening zvyšuje možnost včasného zjištění rakoviny a možné záchrany vašeho života. Proto se doporučuje, abyste se organizovaných screeningových programů, v případě, že splňujete stanovená kritéria, účastnili pokaždé, když vás pozvou.