Screening se doporučuje pouze u nádorových onemocnění, kde je jeho prokazatelným účinkem záchrana života, jež výrazně převažuje nad případnou újmou způsobenou vyšetřením velkého počtu lidí, kteří nádorovým onemocněním, na něž se vyšetření zaměřuje, možná nikdy neonemocní. Jakmile se shromáždí dostatek důkazů, bude možné doporučit screening jednoho nebo více dalších typů nádorových onemocnění.