Organizované screeningové programy vytvářejí a řídí vnitrostátní nebo regionální zdravotní služby s cílem zajistit, aby měli všichni rovnou příležitost zúčastnit se screeningu a aby se v případě abnormálního výsledku screeningového testu pacientovi dostalo dalšího vhodného vyšetření, podpory a léčby. Screening je nejúčinnější, jestliže je dostupný pro všechny osoby v populaci, které splňují stanovená kritéria, a jestliže se jej tyto osoby zúčastní.

V Evropské unii se organizované screeningové programy doporučují, protože je v jejich rámci zaměstnán tým lidí, který odpovídá za zajištění kvality poskytovaných služeb. Součástí tohoto procesu je kontrola dodržování pokynů a řádného hlášení a vyhodnocování výsledků screeningového programu.