Existuje-li v zemi, ve které žijete, organizovaný program screeningu rakoviny, budete k příslušnému vyšetření pozváni po dosažení doporučeného věku. Měli byste tedy počkat na pozvánku, ale nezapomínejte, že známky nebo příznaky rakoviny se mohou objevit kdykoli, i když jste nedávno podstoupili screeningové vyšetření nebo jste ještě věku doporučeného pro screening nedosáhli. Zaznamenáte-li ve svém zdravotním stavu cokoli neobvyklého, a domníváte-li se, že by to mohlo být důsledkem rakoviny, neprodleně se poraďte se svým lékařem a nečekejte na pozvánku ke screeningu.

Jestliže ve vaší zemi neexistuje screeningový program u uvedených tří typů nádorových onemocnění, v jejichž případě se doporučuje, můžete se s dotazem, proč tomu tak je, obrátit na své vnitrostátní, regionální nebo místní zdravotní orgány.