Chemoprevenci (užívání léčivých přípravků k prevenci rakoviny) nelze u běžné zdravé populace doporučit.

Případná chemoprevence by se měla zahájit teprve po poradě s lékařem, který může na léčbu dohlížet. Samoléčba aspirinem nebo jinými potenciálními chemopreventivními látkami se důrazně nedoporučuje, neboť užívání těchto léčivých přípravků se může pojit s vážnými a potenciálně smrtelnými nepříznivými účinky.

Ačkoli byl preventivní účinek aspirinu proti kolorektálnímu karcinomu prokázán, je indikace omezená. Léčba aspirinem, i v nízkých dávkách, se může pojit s vážnými nepříznivými účinky, včetně krvácení do horního zažívacího traktu a (vzácněji) hemoragické cévní mozkové příhody. Kromě toho nebyla pro účely chemoprevence stanovena vhodná dávka aspirinu a délka jeho užívání. Do vyřešení těchto otázek by se chemopreventivní užívání aspirinu nebo jiných léčiv ze skupiny NSAID mělo omezovat na pacienty s vysokým rizikem vzniku kolorektálního karcinomu, například osoby s dědičnými potížemi, a případně pacienty, kteří již měli adenomy tlustého střeva či kolorektální karcinom.