Je-li to možné, měla byste se využití hormonální substituční léčby vyhnout nebo ji omezit.

Ženy, které v souvislosti s menopauzou trpí závažnými potížemi, se mohou o využití hormonální substituční léčby poradit se svým lékařem. Užívání hormonální substituční léčby zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsu, děložní sliznice (endometria) a vaječníků i výskytu několika dalších zdravotních problémů jiného typu. Míra rizika vzniku rakoviny závisí na typu hormonální substituční léčby (zda byly použity léčivé přípravky obsahující pouze estrogen, nebo kombinaci estrogenu a progestogenu) a na tom, zda si žena nechala odstranit dělohu (podstoupila hysterektomii). Ze studií vyplývá, že se větší riziko vzniku rakoviny prsu spojené s kombinovanou léčbou menopauzy estrogenem a progestogenem vyskytuje po několika letech léčby a zůstává alespoň pět let po jejím ukončení vyšší, ačkoli již krátce po vysazení léčby začíná klesat. Zahájí-li se tedy hormonální substituční léčba, měla by se využívat po co nejkratší dobu a v co nejmenších dávkách. O přesné léčbě byste se před jejím zahájením měla poradit s lékařem.