Perorální antikoncepce, která sestává z estrogenu a progestogenu, má vlastnosti, jež rakovinu způsobují i jež jí předcházejí. Jelikož perorální antikoncepci užívají zdravé ženy, mělo by každé rozhodnutí užívat tyto léčivé přípravky vycházet z důkladného vyhodnocení rizikového profilu konkrétní pacientky. Užívání perorální antikoncepce se pojí s mírně zvýšeným rizikem vzniku rakoviny prsu, děložního čípku a jater; užívání těchto léčivých přípravků však také chrání před endometriálním karcinomem a rakovinou vaječníků. Z hlediska vzniku rakoviny tedy nelze poskytnout jednoznačné doporučení.