V současnosti se v rámci onkologické prevence (chemoprevence) užívá pouze málo léčivých přípravků: tamoxifen a raloxifen (antiestrogenní léčivé přípravky) se užívají při prevenci rakoviny prsu u žen, u kterých existuje vysoké riziko jejího vzniku, a to před menopauzou i po ní, a sulindak a celekoxib (neaspirinová nesteroidní protizánětlivá léčiva – NSAID) se užívají k prevenci kolorektálního karcinomu u pacientů se syndromy dědičného kolorektálního karcinomu.

Za potenciální chemopreventivní látky se považuje několik léčivých přípravků, například aspirin, inhibitory aromatázy, statiny a metformin. Existují spolehlivé důkazy, že aspirin a NSAID chrání před kolorektálním karcinomem a inhibitory aromatázy před rakovinou prsu. Samoléčba se však důrazně nedoporučuje a případná chemoprevence léčivými přípravky by se měla zahájit teprve po poradě s lékařem, který dokáže vyhodnotit, zda je léčba vhodná, a může na ni dohlížet.