Také antiestrogen tamoxifen má obdobně jako perorální antikoncepce obecně vlastnosti, které rakovinu způsobují i které jí předcházejí. Existují spolehlivé důkazy, že užívání tamoxifenu zvyšuje riziko vzniku endometriálního karcinomu bez ohledu na to, zda se podává v rámci doprovodné léčby u žen s rakovinou prsu nebo v rámci preventivní léčby žen s vysokým rizikem vzniku rakoviny prsu.

K chemoterapeutickým léčivým přípravkům užívaným k léčbě rakoviny patří i léky, které u pacientů léčených kvůli primárnímu nádoru mohou způsobit sekundární karcinom. Podíl onkologických pacientů, kteří mají z užívání chemoterapeutických léčivých přípravků prospěch, v porovnání s těmi, u nichž se rozvine sekundární karcinom, je však tak vysoký, že se užívání těchto léčivých přípravků doporučuje.

Rakovinu mohou také vyvolat imunosupresanty. Tyto léčivé přípravky se obvykle užívají při vážném stavu pacienta, jako například při transplantaci orgánů, hematologických onemocněních a imunologických potížích, a jejich přínosy obecně převažují nad jejich karcinogenními účinky. Rozhodnutí předepsat a užívat léčivé přípravky, jejichž karcinogennost byla prokázána nebo se považuje za pravděpodobnou, je však u potíží, jež neohrožují život, problematičtější, a mělo by vycházet z pečlivého hodnocení poměru rizik a přínosů.