Човешкият имунодефицитен вирус (ХИВ) е вирус, който атакува имунната система и отслабва способността на тялото да се бори с инфекции и заболявания. Поради това лице, заразено с ХИВ, може да развие сериозни инфекции, с които едно здраво лице би могло обичайно да се пребори. За хора, заразени с ХИВ, които развиват заболявания в резултат на увреждането, причинено от вируса, се казва, че страдат от синдром на придобита имунна недостатъчност (СПИН). СПИН е последният стадий на ХИВ инфекцията, когато тялото изпитва затруднение да се бори с животозастрашаващи инфекции без лечение. Не е известно лечение за ХИВ инфекцията, но има антиретровирусни (ARV) лечения, които се борят с ХИВ инфекцията, като забавят разпространението на вируса в тялото. ARV леченията помагат на повечето хора, носителите на вируса, да живеят дълъг и здравословен живот.