Други инфекции свързани с рака

Инфекции с хепатит C, човешки имунодефицитен вирус (ХИВ) или Helicobacter pylori също могат да доведат до рак, но срещу тези инфекции няма ваксинация. По-долу е представена допълнителна информация.

Хепатит C
Човешки имунодефицитен вирус (ХИВ)
Helicobacter pylori