Вирусът на хепатит B може да увреди черния дроб и колкото по-продължителна е инфекцията, толкова по-вероятно е да се развие рак на черния дроб. Ако сте болни от хроничен хепатит B, пиенето на алкохол или съпътстваща инфекция с вируса на хепатит C ще увеличи значително риска от развитие на рак на черния дроб.