Kvinnor som ammar sina barn under längre perioder löper lägre risk att utveckla bröstcancer senare i livet än jämförbara kvinnor som inte ammar.

Ju längre en kvinna ammar desto mer skyddas hon mot bröstcancer. Risken minskar med ungefär 4 % för var 12:e ackumulerad månad av amning (d.v.s. summan av de perioder en kvinna har ammat varje barn), utöver en minskning i risken för att få bröstcancer som direkt beror på att man har fått barn. Dessutom är det viktigt att påpeka att bröstmjölk är den bästa maten för spädbarn och ger dem många hälsomässiga fördelar.