Iné infekcie spojené s rakovinou

K rakovine môžu viesť aj infekcie hepatitídou C, vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV) alebo Helicobacterom pylori, proti týmto infekciám však neexistuje očkovanie. Ďalej v texte sú uvedené ďalšie informácie.

Hepatitída C
Vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV)
Helicobacter pylori