Dojčenie je pre vaše dieťa prospešné z viacerých hľadísk. Materské mlieko obsahuje všetky živiny, vitamíny a minerály, ktoré vaše dieťa potrebuje počas prvých 6 mesiacov života. Materské mlieko pomáha chrániť pred bežnými detskými chorobami, ako sú medzi inými infekcie dolnej dýchacej sústavy, infekcie ucha, hnačka a astma, čím sa znižuje riziko hospitalizácie a/alebo liečby alergických a infekčných chorôb. Materské mlieko znižuje aj riziko chronických ochorení neskôr v živote, ako sú napríklad vysoký krvný tlak, vysoký cholesterol, obezita a cukrovka typu 2, a pritom prispieva ku kognitívnemu rozvoju dieťaťa. V porovnaní s podávaním umelého mlieka vedie dojčenie v dojčenskom veku k prírastku hmotnosti, ktorý viac zodpovedá normám Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ako aj k nižšiemu riziku nadmerného priberania v neskoršom období rastu, pričom oba faktory súvisia s nižším rizikom obezity v dospelosti.