Áno. Existujú presvedčivé dôkazy, že dlhé obdobie dojčenia pomáha znížiť dlhodobý prírastok hmotnosti a podporuje rýchlejší návrat k predpôrodnej hmotnosti. Ženy v strednom veku, ktoré v mladšom veku dojčili svoje deti, budú mať s menšou pravdepodobnosťou nadváhu alebo obezitu v porovnaní s inými obdobne starými ženami, ktoré svoje deti nedojčili. Dodržiavanie odporúčaní o zdravom životnom štýle je dôležité na udržanie zdravej telesnej hmotnosti.