În țările din Uniunea Europeană, unele dintre cele mai importante substanțe chimice din mediul înconjurător sunt poluanții care contaminează aerul exterior și interior, inclusiv toate formele de azbest, benzen, gazele de evacuare ale vehiculelor cu motor diesel și hidrocarburile policiclice aromatice (HPA); contaminanții din apă și alimente precum arsenul și compușii anorganici de arsen); și poluanții organici persistenți (POP), cum ar fi dioxinele. Poluarea atmosferică a fost clasificată recent de Agenția Internațională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului (IARC) drept un amestec de mai multe substanțe poluante care poate cauza cancer.

Pentru o serie de tipuri de cancer, există dovezi suficiente conform cărora acestea sunt cauzate de substanțe chimice care se găsesc în mediul înconjurător. Cancerul de plămâni, de vezică urinară și de piele, precum și mezoteliomul (cancer al celulelor mezoteliului, mucoasa care acoperă cavitatea toracică, abdomenul și spațiul din jurul inimii), leucemiile și limfoamele sunt cele mai importante astfel de tipuri de cancer (figura 1).

Figura 1: Principale organe afectate de cancer în relație cu substanțele chimice din mediul înconjurător.

cancer-sites-environment

Sursa: © iStockphoto.com.

Agenția Internațională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului (IARC) evaluează permanent potențialul substanțelor chimice și al altor substanțe de a cauza cancer la om. Evaluările realizate de IARC sau de alte autorități internaționale sau naționale constituie, de regulă, primul pas în prevenirea cancerului și permit factorilor de decizie să instituie măsuri în vederea reducerii sau a eliminării expunerii umane la substanțele al căror caracter cancerigen este demonstrat sau, uneori, suspectat.

Alte expuneri relevante la factorii de mediu sunt expunerea la fumul de tutun ambiant (sau fumatul „pasiv”, involuntar), la radon și la radiațiile ultraviolete (UV) ale soarelui.