12 MODALITĂȚI DE A VĂ REDUCE RISCUL DE CANCER

Poluanți

La locul de muncă, respectați instrucțiunile privind sănătatea și securitatea în muncă pentru a vă proteja de substanțele cancerigene.

În mediu, dar și la locul de muncă, există mii de substanțe produse de om sau naturale, dintre care unele au potențial cancerigen. Multe dintre aceste substanțe sunt substanțe chimice.

Reducerea expunerii la substanțele cancerigene depinde de o combinație de acțiuni și politici guvernamentale care vizează protejarea cetățenilor împotriva substanțelor nocive, precum și de acțiunile și responsabilitățile persoanelor care urmează recomandările. Controlul substanțelor chimice cancerigene de la locul de muncă, din mediul înconjurător sau de la domiciliu necesită ambele tipuri de acțiuni. Guvernele trebuie să definească politici, să pună în aplicare reglementări (de exemplu, limite de protecție, zone de siguranță, interdicții privind substanțele chimice) și să monitorizeze respectarea acestora; fabricanții sau alte industrii trebuie să-și adapteze procesele pentru a fi în conformitate cu reglementările; iar angajatorii trebuie să aplice măsuri de protecție în beneficiul lucrătorilor (ex., echipament de protecție). Astfel, de exemplu, Directiva 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă prevede că angajatorul evaluează și gestionează în mod regulat riscul de expunere la agenți cancerigeni pentru a preveni expunerea lucrătorilor; la cerere, pun la dispoziția autorităților competente informații cu privire la numărul de lucrători expuși, la măsurile de prevenire etc.; și informează lucrătorii dacă au avut loc expuneri anormale.

De asemenea, indivizii pot contribui la un mediu mai sănătos, de exemplu, prin reducerea poluării atmosferice prin reducerea utilizării autovehiculelor. În vederea prevenirii cancerului, ca recomandare pentru persoanele fizice, este esențială respectarea instrucțiunilor privind securitatea și sănătatea la locul de muncă.

Alte aspecte importante sunt: (i) cancerul profesional poate fi prevenit, ceea ce evidențiază faptul că protecția lucrătorilor este esențială și acest lucru trebuie susținut și solicitat de către forța de muncă; (ii) sunt în vigoare numeroase reglementări care au redus expunerea la numeroase substanțe cancerigene, dar mai există posibilități de a se aduce îmbunătățiri.