Descriere

Circumstanțele expunerii

Tipuri de cancer (sau de organe afectate) pentru care există dovezi suficiente ale caracterului carcinogen la om

Emisiile produse de motoarele diesel sunt un amestec complex de compuși gazoși și particule, care conține substanțe cancerigene, inclusiv hidrocarburi aromatice policiclice (HAP), benzen, 1,3-butadienă, formaldehidă, oxid de etilenă și metale.
Compoziția și cantitatea emisiilor produse de un motor depind, în principal, de tipul și starea motorului, de compoziția carburantului și aditivilor, de condițiile de funcționare, precum și de dispozitivele de control al emisiilor.

Principalele surse de expunere sunt emisiile produse de motoarele diesel utilizate la autoturisme, camioane, locomotive și alte mașini cu motor.

  • Plămân