Despre cod

Codul european împotriva cancerului este o inițiativă a Comisiei Europene pentru a informa cetățenii cu privire la măsurile pe care le pot lua pentru a reduce riscul de cancer pentru ei sau familiile lor. Actuala ediție a 4-a constă în 12 recomandări pe care majoritatea cetățenilor le pot urma fără a avea nevoie de aptitudini sau recomandări speciale. Cu cât recomandările urmate de cetățeni sunt mai numeroase, cu atât riscul apariției cancerului va fi mai redus. S-a estimat că aproape jumătate din toate decesele datorate cancerului în Europa ar putea fi evitate dacă toată lumea ar urma recomandările.

Cea de-a patra ediție a codului este publicată pe acest site, alături de Întrebări și Răspunsuri care oferă informații suplimentare cu privire la fiecare recomandare și aspecte legate de prevenirea cancerului. Acestea oferă explicații cu privire la riscul de cancer abordat de către fiecare dintre aceste recomandări, și prezintă detalii suplimentare cu privire la modul în care cetățenii se pot proteja pe ei înșiși și familiile lor.

Prima ediție a codului a fost publicată în 1987. Cea de-a patra ediție a fost elaborată în 2012–2013 de către specialiști în domeniul cancerului, oameni de știință și alți experți din întreaga Uniune Europeană sub forma unui proiect coordonat de Agenția Internațională de Cercetare în Domeniul Cancerului cu sprijinul financiar al programului UE în domeniul sănătății. La elaborarea recomandărilor, experții au luat în considerare cele mai recente dovezi științifice disponibile. Toți experții care au contribuit la cea de-a patra ediție au fost invitați să lucreze în mod independent și să fie călăuziți doar de opiniile experților lor, nu de către poziția unei organizații sau instituții. De asemenea, experților li s-a solicitat să declare orice interese reale sau percepute cu privire la acest subiect.

Experții au contribuit pe o perioadă de doi ani la un efort de colaborare multidisciplinară în care dovezile relevante au fost colectate și analizate în grupuri de lucru. Sprijinul științific și tehnic pentru grupurile de lucru în identificarea și analiza probelor relevante au fost furnizate de un grup format din epidemiologi experimentați în revizuirea sistematică a literaturii științifice. Justificarea recomandărilor din cod și probele relevante sunt explicate în articole științifice scrise de către grupurile de lucru.

Formularea recomandărilor a fost convenită de către grupurile de lucru în colaborare cu experți în cercetare și comunicare comportamentală și de către doi cercetători principali ai proiectului, luând în considerare faptul că populația țintă este publicul larg. Supravegherea științifică independentă generală și aprobarea finală a recomandărilor au fost furnizate de un comitet științific constând din cercetătorii experimentați și lideri renumiți din domeniul prevenirii cancerului din Europa. Secretariatul științific al proiectului la Agenția Internațională de Cercetare în Domeniul Cancerului a fost condus, în comun, de către cei doi cercetători principali.

The September issue of the European Journal of Cancer features an interview of European Code Against Cancer IARC project leaders Drs Lawrence von Karsa and Joachim Schüz. Watch video

Organising Committees